Miyabi

Miyabi for sale in Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, RAK, Umm Al Quwain and the UAE

20 Items

Sort by
Miyabi 4000FC Shotoh Knife
Miyabi Hinoki Cutting Board
Miyabi 6000 MCT Gyutoh Knife
Miyabi 6000 MCT Shotoh Knife
Miyabi Basic Sharpening Kit, 2 Piece Set
Miyabi Toishi Pro #400 Sharpening Stone
Miyabi 5000MCD Shotoh Paring Knife, 9cm
Miyabi 5000MCD Gyutoh Chef's Knife, 24cm
Miyabi Pull-Through Handheld Knife Sharpener
Miyabi 5000 MCD Sujihiki
Miyabi 5000MCD-B Shotoh Paring Knife, 13 cm
Miyabi 5000MCD-B Chutoh Slicing Knife, 16 cm
Miyabi 5000MCD-B Gyutoh Chef's Knife, 16 cm
Miyabi 5000MCD-B Gyutoh Chef's Knife, 20 cm
Miyabi 5000MCD-B Santoku, 18 cm